İmpürite Standartlar

İmpürite tandartları yüksek oranda karakterize edilir ve nicel verileri (saflık veya safsızlık vb.), nitel verileri (tanımlama verileri) ve kalibrasyonu (erime noktası standardı, UV-görünür spektrum standardı vb.) belirlemek için kullanılır.

Downloadable ContentProduct Details

Farmasötiklerdeki safsızlıklar, aktif farmasötik bileşenlerde (API’ler) kalan veya formülasyon sırasında veya hem API’nin hem de formülasyonun eskimesi üzerine gelişen istenmeyen kimyasallardır. Bu istenmeyen kimyasalların eser miktarda bile bulunması, farmasötik ürünün etkinliğini ve güvenliğini etkileyebilir. Safsızlıkların kontrolü, düzenleyici normlara göre farmasötik safsızlıkların önemli bir görevidir.

İthalatını ve satışını yaptığımız başlıca markalar,

  • TRC Canada
  • Mikromol
  • Simson Pharma