Sertifikalı Referans Standartlar (CRM)

Sertifikalı referans malzemeler (CRM’ler), ürünlerin kalitesini ve metrolojik izlenebilirliğini sağlamak için kullanılan standartlar olarak üretilir. Yeni ürünler geliştirirken yüksek düzeyde kalite ve kontrol sağlamak için kullanılırlar ve referans malzeme üreticisi olarak sertifikalandırılmış şirketler tarafından üretilmelidirler.

Yeni ürünler üretirken, üreticilerin referans olarak kullanacakları başka bir malzemeye sahip olmaları çok önemlidir. Bu referans malzeme, “belirtilen bir veya daha fazla özelliğe göre yeterince homojen ve kararlı” olarak tanımlandığı için ISO yönergelerini karşılayarak zaten doğrulanmış olmalıdır. Malzeme daha sonra benzer ürünlerin üretimini desteklemek için kullanılabilir.

Downloadable ContentProduct Details

ISO 17034 Akreditasyonu, üreticilere, referans malzemelerinin metrolojik izlenebilirliği ve her özelliğin belirsizlik değerini karşıladığını kanıtlayan bir sertifika sağlar.
ISO 17025 Akreditasyonu, bir laboratuvarın kabul edilebilir bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunu ve test ve kalibrasyon sonuçları sağlama beceri ve yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlar.

Sertifikalı referans malzemeleri, referans verilen ürünlere bağlı olarak kullanılabilen bir dizi üründe mevcuttur. CRM’ler, cihazların üretimini ve kalibrasyonunu desteklemek, analitik yöntemleri doğrulamak ve kalite kontrol için kullanılabilir.
İthalatını yaptığımız CRM’ler başlıca
Inorganic CRM – solutions and high-purity compounds for AAS, ICP, ICP/MS & IC
Organic CRM – solutions and substances for GC, GC/MS, LC, LC/MS
Pharmacopoeia Products
Analytical Certified Reference Materials

Firmamız CRM’ler konusunda aşağıda ki üreticilerle çalışmaktadır.

  • Cpachem
  • LGC
  • WHG
  • Reagecon
  • SCP Science
  • Parogon Scientific