OV-1701

OV-1701 düşük/orta polariteye sahiptir, bağlıdır, çapraz bağlıdır ve solventle durulanabilir. Pestisitlerin, herbisitlerin, şekerlerin ve ilgili maddelerin trimetilsilil (TMS) türevlerinin ve aroklorların analizi için idealdir. Bu ara polarite faz, çevre, yiyecek ve içecek ve farmasötik uygulamalar için yüksek seçicilik sunar.

Her bir Ohio Valley kolonu, kalitatif ve kantitatif sonuçlar konusunda size en üst düzeyde güven sağlamak için kolon sızıntısı, hassasiyet ve verimlilik açısından endüstrinin en sıkı QC spesifikasyonlarıyla test edilir.

İndirilebilir İçeriklerÜrün Özellikleri
  • (%14-Siyanopropil-fenil)-metilpolisiloksan
  • Düşük/orta polarite ile solvent ile yıkanabilir
  • USP G46’ya eşdeğer
  • Yapıştırılmış ve çapraz bağlı
  • Farmasötik Numuneler, Alkoller, Oksijenatlar, Pestisitler, Aroclors, PCB’ler, Solventler

Benzer Fazlar;

AT-1701, BP-10, CP-1701, CP-Sil 19 CB, DB-1701, Equity-1701, Rtx-1701