Kromatografi

Kromatografi, bileşenlerin miktarı çok az da olsa sonuç alınabilen gelişkin bir kimyasal ayırma ve analiz tekniğidir1. Kromatografi sarfları ise kromatografi işleminde kullanılan sarf malzemeleridir. Kromatografi sarfları arasında vialler, HPLC ve GC kolonları, ekstraksiyon kartuşları ve vakum manifolt sistemleri yer alır.

title-bg-img