Ghost Buster Kolon

Ghost Buster Kolon, Welch tarafından hayalet pikleri önlemek için geliştiren bir kolondur.
Ghost-Buster Kolon, düşük polariteye sahip safsızlıkları etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve böylece her tür hayalet pikten kaynaklanan girişimi önler. Gradyan karıştırıcı ve enjektör arasına takılır, bu sadece mobil fazdaki safsızlıkları değil, mikser ve pipe hatlarındaki safsızlıkları da gidermeye yardımcı olur.

İndirilebilir İçeriklerÜrün Detayları

HPLC analizi sırasında, özellikle gradyan elüsyonda veya uzun süreli sistem kullanımından sonra, kromatogramda genellikle “Hayalet Pikler” olarak adlandırılan bazı beklenmedik pikler görünebilir. Welch Materials’ın orijinal Ghost-Buster Column’u hayalet pikleri yakalayabilir. Aynı zamanda, gradyan programındaki yüksek oranda sulu çözücünün neden olduğu taban çizgisi kayması en aza indirilecek ve bu da kararlı taban çizgisini sağlayacaktır.

Mobil fazdaki iyon çifti çözücüler, Ghost-Buster kolonu tarafından adsorbe edilir ve retansiyonu ve pik şeklini etkiler. Lütfen bu tür mobil fazlar altında dikkatli kullanın.