%100 Su ile çalışan kolonların prensipleri

Piyasada birçok çeşit C18 sütunu vardır, bazıları% 100 su uyumludur, bazıları değildir. Analitik Kolonlar Neden% 100 suda kullanılabilirler? Nasıl ayırt edilir? Bunun prensibi nedir? Şimdi bizi takip edin, beraberce bu sorulara cevap bulalım…

– Hidrofobik grubun düşük bağlanma yoğunluğu


Hepimizin bildiği gibi, sulu faz oranının yaygın kullanılan ters faz C18 kolonunda% 90’dan az olması tavsiye edilir. Ancak polar bileşiklerin yaygın kullanılan C18 kolonu üzerinde tutunması zayıftır, organik faz oranı% 5’e düşmüş olsa bile bazen tutunma iyi değildir. Bununla birlikte, çok yüksek sulu faz oranı, C18 zincirinin kıvrıldığı ve yeterli ıslanma ve gerilme elde edemediği gerçeğine yol açacaktır, bu nedenle C18 kolonunun tutma kabiliyetini büyük ölçüde azaltacaktır. Ultisil AQ-C18 kolonu, polar bileşiklerin tutulmasını en üst düzeye çıkarmak için hidrofobik grubun (C18) bağlanma yoğunluğunu azaltarak C18 zincirinin çökmesini en aza indirir. Ayrıca, mobil fazda yüksek su içeriğine sahip organik asitler ve nükleosidler için iyi bir tutma kabiliyetine sahiptir.

– Yan zincir grubunun sterik engeli


Yaygın kullanılan C18 zincirinin sulu faza karşı intoleransı, bağlanma fazının su veya tuz moleküllerinin etkisine duyarlı olması olgusuna da yansır bunun sonucunda sulu faz veya tuz fazının yüksek oranda hidrolizi ve bağlanma fazının kaybı meydana gelir..

Ultisil LP-C18 sorunu mükemmel bir şekilde çözer. C18 alkilin yan zincirine daha büyük bir fonksiyonel grup ekleyerek, stereoskopik etkisi, mobil faz moleküllerinin bağlanma fazının silikon-oksijen bağına etkisini engeller. Aynı zamanda, Ultisil LP-C18’in endcapped özelliğine sahip olan bu kolon serisi, asidik koşullar altında dahi mükemmel direnç kabiliyetine sahiptir (pH 0.5 ve daha düşük olsa bile ).

Trimetilklorosilan genellikle Yaygın kullanılan C18 kolonlarında endcapping reaktifi olarak kullanılır. Ancak endcapping reaktifini polar fonksiyonel gruplarla veya hidrofilik kısımla kullanırsak, kolonun% 100 sulu faz ile uyumluluğu arttırılabilir. Aynı zamanda, polar hidrofilik gruplar çok sayıda silanol grubu lokusunun yerini alabilir, böylece alkalin bileşikleri ve silanol arasındaki etkileşim etkili bir şekilde önlenebilir ve pikleri geliştirilir. WelchUltisil ODS-3 kolonu ve Ultisil ALK-C18, bu bağlama tekniğini kullanır.

Polar gruplarını kolonun bağlanma fazına (BondingPhase)  gömme (Embending)  prensibi, kutup gruplarının endcapping benzer, fark, polar gruplarının gömüldüğü konumun C18 zincirinde olmasıdır. Bu polar gömülü gruplar, alkil zincirinin yüzeyi üzerindeki su moleküllerinin konsantrasyonunu arttırmaya ve polar bileşiklerin tutulmasını ve WelchUltisil
Polar-RP kolonu gibi sulu fazın direnç kabiliyetini geliştirmeye elverişlidir.
Polar fonksiyonel grupların gömülmesi, hidrojen bağının etkisi ile silikon hidroksil grubunu veya ayrıştırılmış silikon oksijen anyonunu da koruyabilir, böylece alkalin bileşiklerinin pik şeklinden emin olmamızı sağlar.

Özetle, saf su ile kullanılabilen kolon, polar hidrofilik bileşikleri analiz ederken bariz avantajlara sahiptir. Ek olarak, bazen yukarıdaki tekniklerdeki farklılıklar nedeniyle yöntemlerin geliştirilmesinde farklı tutma (retention) özellikleri sağlayabilir, bu da karmaşık polar numunelerin ayrılması problemini kolayca çözer.

Comments are disabled.