Analitik Kolonunuzun Ömrü Nasıl Uzar

Kullandığınız Analitik Kolonunuz, Yetersiz enjeksiyon sayısı ile deneysel sonuçları etkilemekle kalmayarak, artan maliyetlere sebep olabilir. Bugün sizlerle kolon ömrünün uzatılmasıyla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyoruz.

SORU: Neden farklı Kolon markaları aynı yöntemle çalışılsa bile yaklaşık 100 enjeksiyonda problem çıkarır?

1) Bunun en olası nedeni, numune bileşenlerinin kolonun ön kısmındaadsorbe edilmesidir. Numunenin mobil fazdaki düşük çözünürlüğü, güçlü adsorpsiyon veya numunenin kendisi ile paketleme malzemelerinin (packingmaterials) yüzeyi arasındaki zayıf ve öngörülemeyen kimyasal reaksiyon nedeniyle çökelebilir. Yüksek enjeksiyon hacmi  ( kolon iç çap 4,6 mm ve numunenin enjeksiyon hacmi 50 ul’den fazla) numune çözeltisinin pH’ı kolon maksimum toleransına yakınsa, kolon başında ki paketleme malzemeleri üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu duruma genellikle artan kolon basıncı eşlik eder.

Çözüm: Güçlü tutma (Retention) özelliğine sahip maddeleri uzaklaştırmak için uygun numune ön işlem tekniğini seçin. Analitik kolon ile aynıyapıştırma yöntemi (BondingMethod) ve paketleme malzemesi (packingMaterials)  ile Guard kolonları kullanmaya çalışın. Farklı marka ve malzeme ile üretilmiş Guard Kolon kullanırsanız Analitik Kolon her zaman beklenmediği şekilde korunmayabilir.  Daha büyük partikül boyutuna sahip Guardkolon kullanmaktan kaçının çünkü daha büyük partikül ebadına veya zayıf paketlemeye sahip Guard kolon, pik genişleme etkisiyle ayırma kapasitesini azaltacaktır.
  

2) Bağlı fazın (BondedPhase) dökülmesi ve denatürasyonu. Çeşitli kromatografik koşullar, mevcut kromatografik teknoloji ile çözülemeyen daha kısa kolon ömrüne neden olur. Genel olarak, küçük grupların bağlı fazının hidrolize olma ve dökülme olasılığı daha yüksektir. Mobil fazdaki tuz konsantrasyonu ne kadar yüksekse, hidrolize neden olma olasılığı o kadar yüksektir. Bu durumda,kromatografik koşullar yeniden geliştirilebilir.

SORU: Neden Şu Marka Kolonun ömrü her zaman uzun fakat sizin kullandığınız Kolon İstisna ?


Kullanım sıklığı, yıkama (Flushing) sıklığı, mobil faz değiştirme zamanı, mobil faz, Solvent markası ve saflığı gibi parametrelerin önceki ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Bu parametrelerin bir yada bir kaçında değişiklik varsa, kolon ömründe farklılık olması normaldir. Parametreler öncekiyle aynıysa, bu Kolonun ciddi bir darbeye maruz kalıp kalmadığını kontrol etmek gerekir: Taşıma sırasında kazara düşme veya şiddetli titreşim, çarpma vb. bir durum varsa, lütfen satın aldığınız yer ile iletişime geçin.

SORU: Neden bu markanın ilk sütunu yöntem geliştirmede kullanıldığı için uzun, yöntem doğrulamada kullanıldığı için kısa ömürlüdür?
Bu durumun temel nedeni, yöntemi erken aşamada geliştirirken sürekli çalışmamanız, ancak mobil aşamayı sürekli değiştirmenizdir. Bu, Kolonun yıkama sıklığını nispeten yüksek olduğu ve değiştirilen hmobil fazın temizliğinin iyi olduğu anlamına gelir. Numuneyi birkaç kez enjekte etmek zordur, bu nedenle bazen çalışmayı haftada bir yapıyoruz ve bu ilk Kolonun daha uzun sürdüğü yanılsamasına neden oluyor.Methodun geliştirilmesinden (development) sonra yöntem doğrulanmaktadır (Verification). Mobil faz sabitlendiğinde, tek seferde büyük hacimli mobil faz yapılandırılacaktır. Bu şekilde, mobil faz metamorfizmaya eğilimlidir ve bazen çıplak gözle doğrudan ayırt edilemez. Ayrıca, numuneler gece boyunca sürekli olarak enjekte edilir, bu nedenle kolon yıkaması tam zamanında yapılmamaktadır. Bunlar kolon ömrünün kısalmasına neden olabilecek faktörlerdir.

Comments are disabled.